503 413 102

e-mail: biuro(at)creatimum.pl

Dotacje

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów ubiegających się o wsparcie z funduszy unijnych

Nasi eksperci z zakresu funduszy unijnych, dokonujący dla różnych jednostek i organizacji oceny wniosków aplikacyjnych ubiegających się o dofinansowanie, są w stanie przygotować dokumentację projektową spełniającą wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone w poszczególnych programach operacyjnych. Wiedza i doświadczenie naszych ekspertów sprawia, że potrafią oni przewidzieć jakie informacje są niezbędne do zawarcia we wniosku dla pozytywnej oceny takiej aplikacji i efektywnego ukończenia procesu przyznania dofinansowania dla projektu.

Korekta błędnie opracowanej dokumentacji aplikacyjnej dla projektów ubiegających się o wsparcie z funduszy unijnych

W ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zajmujemy się przygotowywaniem odwołań i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w kwestii odrzuconych wniosków na etapie oceny formalnej i merytorycznej. W praktyce często zdarza się, iż autorzy dokumentacji projektowych nie zamieszczają wszystkich merytorycznych informacji wymaganych przez osoby oceniające wnioski aplikacyjne. W konsekwencji prowadzi to do wydłużenia procedury przyznania dofinansowania, a nawet odrzucenia wniosku. Jednak regulaminy przyznawania dotacji i przepisy prawne umożliwiają przywrócenie projektu do dofinansowania w każdej sytuacji. Kwestią jest tutaj odpowiednie wykorzystanie zapisów na swoją korzyść. W tym zakresie korzystamy z wiedzy i umiejętności ekspertów ds. oceny wniosków oraz rozstrzygnięć sądów administracyjnych w tych sprawach.

——————————————————————————————————————–

Szkolenia

Prowadzimy także szkolenia i kursy z tematyki funduszy europejskich, w formie warsztatów otwartych i zamkniętych dla pracowników konkretnych przedsiębiorstw i instytucji. Realizujemy szkolenia w następujących tematach:

– Jak ugryźć fundusze unijne, czyli efektywne przygotowanie wniosku o dofinansowanie

– Unijne projekty rozwoju kapitału ludzkiego

– Analiza finansowo-ekonomiczna projektów unijnych

– Zamówienia publiczne i pomoc publiczna w projektach unijnych