503 413 102

e-mail: biuro(at)creatimum.pl

Kariera

Obecnie nie poszukujemy nowych pracowników. Niemniej zachęcamy do przesyłania CV na adres: kariera(at)creatimum.pl.

Praktyki w firmie obecnie odbywają się w formie e-praktyk, tj według następujących zasad:

– elastyczność pracy: rozliczenie praktyk jest zadaniowe a nie czasowe, praktykant dowolnie organizuje sobie w ciągu dnia powierzone zadania,

– elastyczność miejsca: praktykant nie ma obowiązku przychodzenia do siedziby firmy czy do biura,

– komunikacja: kontakt z opiekunem praktyk w przeważającej części odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.