503 413 102

e-mail: biuro(at)creatimum.pl

O firmie

CREATIMUM to spółka badawczo-szkoleniowa specjalizująca się w opracowywaniu analiz ekonomiczno-finansowych, przygotowaniu i realizacji projektów, w tym finansowanych z funduszy europejskich oraz prowadzeniu szkoleń, jak również organizacji konferencji, sympozjów, seminariów naukowych oraz realizacji projektów w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania personelem i jego rozwojem, motywowania kadr, negocjacji, marketingu, analiz gospodarczych, z wykorzystaniem autorskich narzędzi opracowanych przez ekspertów w danej dziedzinie.

Z firmą współpracują eksperci unijni, specjaliści z dziedziny ekonomii, zarządzania i finansów oraz doświadczeni szkoleniowcy i trenerzy młodzi wchodzący na rynek ze świeżymi pomysłami i nowymi narzędziami. Ponadto realizację poszczególnych projektów wspierają naukowcy z różnych dziedzin, działający na wybitnych uczelniach polskich i zagranicznych, wspierając firmę swoją wiedzą ekspercką i doświadczeniem w realizacji badań naukowych.

Spółka powstała w 2010 roku z inicjatywy dwójki zapaleńców realizujących kreatywne projekty szkoleniowe i unikatowe projekty badawcze. Głównym przedmiotem działalności spółki jest realizacja projektów badawczych z zakresu rozwoju kapitału ludzkiego, opracowywanie ekspertyz i analiz finansowo-ekonomicznych oraz organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych dla przedsiębiorstw, instytucji i osób zainteresowanych własnym rozwojem. Firma szybko trafiła na ścieżkę rozwoju, realizując coraz większe projekty szkoleniowe i badawcze. Obecnie działa już nie tylko na rynku regionalnym i krajowym, ale również na rynku hiszpańskim i angielskim, współdziałając z ekspertami z całego świata, głównie z Anglii, Szkocji, Hiszpanii i USA.

Creatimum posiada podlegające prawom autorskim własne know-how w zakresie opracowywania analiz i ekspertyz oraz organizacji szkoleń i seminariów, ich promocji, pozyskiwania trenerów prowadzących oraz docierania do potencjalnych uczestników. Firmę wyróżniają na rynku autorskie kreatywne metody realizacji projektów oraz opracowywania programów szkoleniowych i analiz wszelkiego typu. Ponadto spółka korzysta z doświadczeń pracowników naukowych i wykorzystuje narzędzia opracowane przez naukowych ekspertów w danej dziedzinie.

Od 2012 roku spółka poszerzyła działalność o obszary związane z pozyskiwaniem dotacji (m.in. z funduszy europejskich) dla przedsiębiorców, uczelni wyższych, szkół prywatnych i publicznych, organizacji pozarządowych, spółek Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, prowadząc w tym zakresie kursy i szkolenia oraz przygotowując dokumentacje dla projektów ubiegających się o wsparcie z funduszy unijnych.

W ramach prowadzonych projektów szkoleniowych, realizowanych badań i analiz oraz w zakresie pozyskiwania wszelkiego rodzaju dotacji, z firmą współpracują doświadczeni eksperci i specjaliści, a także naukowcy z renomowanych uczelni polskich i zagranicznych, którzy poprzez wykorzystanie swojej wiedzy i autorskich metod pracy, zapewniają efektywną realizację powierzonych nam zadań.