503 413 102

e-mail: biuro(at)creatimum.pl

Współpraca

Trenerzy

W ramach prowadzonych przez nas projektów szkoleniowych zapraszamy do współpracy trenerów doświadczonych chcących wypróbować nowe techniki czy narzędzia podczas prowadzenia szkoleń dla różnorodnych grup docelowych oraz trenerów młodych, którzy chcieliby zdobyć doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i uzyskać swoje pierwsze referencje. Także uczestnicy naszych projektów szkoleniowych mogą liczyć na stałą współpracę w zakresie prowadzenia szkoleń czy warsztatów.

Eksperci

Zapraszamy do współpracy specjalistów i ekspertów w zakresie pozyskiwania dotacji, w tym w ramach funduszy europejskich, specjalizujących się w zarządzaniu projektami, analizie ekonomiczno-finasowej, ocenie środowiskowej projektów, pomocy publicznej.

Naukowcy

Zapraszamy do współpracy pracowników naukowych uczelni państwowych i prywatnych, zarówno w zakresie realizacji projektów szkoleniowych, jak i przygotowywania i zarządzania projektami unijnymi.