609555010

e-mail: biuro(at)creatimum.pl

Dotacje

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów ubiegających się o wsparcie z funduszy unijnych

Wiedza i doświadczenie naszych ekspertów sprawia, że potrafią oni przewidzieć jakie informacje są niezbędne do zawarcia we wniosku dla pozytywnej oceny takiej aplikacji i efektywnego ukończenia procesu przyznania dofinansowania dla projektu.

Korekta błędnie opracowanej dokumentacji aplikacyjnej dla projektów ubiegających się o wsparcie z funduszy unijnych

W ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zajmujemy się przygotowywaniem odwołań i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w kwestii odrzuconych wniosków na etapie oceny formalnej i merytorycznej. W praktyce często zdarza się, iż autorzy dokumentacji projektowych nie zamieszczają wszystkich merytorycznych informacji wymaganych przez osoby oceniające wnioski aplikacyjne. W tym zakresie korzystamy z wiedzy i umiejętności ekspertów ds. oceny wniosków oraz rozstrzygnięć sądów administracyjnych w tych sprawach.