609555010

e-mail: biuro(at)creatimum.pl

O firmie

CREATIMUM to spółka badawczo-szkoleniowa specjalizująca się w przeprowadzaniu badań psychologicznych, opracowywaniu analiz ekonomiczno-finansowych, przygotowaniu i realizacji projektów, w tym finansowanych z funduszy europejskich oraz prowadzeniu szkoleń, jak również organizacji konferencji, sympozjów, seminariów naukowych oraz realizacji projektów w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania personelem i jego rozwojem, motywowania kadr, negocjacji, marketingu, analiz gospodarczych, z wykorzystaniem autorskich narzędzi opracowanych przez ekspertów w danej dziedzinie.

Nasz zespół tworzy grupa doświadczonych, dynamicznych profesjonalistów specjalizujących się w takich dziedzinach jak ekonomia, zarządzanie, finanse, marketing, socjologia, psychologia, metody ilościowe. Połączenie wszechstronnych kompetencji biznesowych i szkoleniowych z umiejętnością tworzenia zaawansowanych, wizjonerskich systemów zarządzania i analiz pozwala nam dostarczać innowacyjne rozwiązania, które doskonale odpowiadają na potrzeby naszych Klientów. Ponadto realizację poszczególnych projektów wspierają naukowcy z różnych dziedzin, działający na wybitnych uczelniach polskich i zagranicznych, wspierając firmę swoją wiedzą ekspercką i doświadczeniem w realizacji badań naukowych.

Spółka powstała w 2010 roku z inicjatywy dwójki zapaleńców realizujących kreatywne projekty szkoleniowe i unikatowe projekty badawcze. Firmę wyróżniają na rynku autorskie kreatywne metody realizacji badań oraz opracowywania programów szkoleniowych i analiz wszelkiego typu. Ponadto spółka korzysta z doświadczeń pracowników naukowych i wykorzystuje narzędzia opracowane przez naukowych ekspertów w danej dziedzinie.